İNNOVA POLİMER KİMYA’nın amacı, müşterilerinin beklentilerini tatmin edecek kalite ve fiyatta, istenilen zamanda ve miktarda karşılayarak pazar payını ve rekabet gücünü arttırmaktır.

Bu amaca verimliliği artırarak ulaşmak için;

Sürekli Gelişim,

Sürekli İyileştirme,

Sürekli Eğitim,

Tüm Çalışanların Katılımı,

Sağlıklı Müşteri İlişkileri,

faktörleri gözetilecek ve tüm çalışanlar hatalarını görecek, nedenini araştıracak ve tekrarını önleyici faaliyetleri başlatacaktır.

Kalite Politikamız doğrultusunda;

Tüm iyileştirme sonuçları analiz edilerek sisteme kalıcı olarak yerleştirilecek,

Koruyucu bakım programı uygulanarak zamansız arızaların önüne geçilecek,

Tam zamanında tedarik ve tam zamanında üretim ile stok maliyetleri azaltılacak,

Kalite Maliyetleri hesaplanacak ve iyileştirilecek,

şekilde organize olunacaktır.